Sản Phẩm - đang hoàn thiện trang


hà thủ ô củ lâu năm
 Hà thủ ô nguyên miếng củ lâu năm
hà thủ ô miếng củ 3 năm
Hà thủ ô nguyên miếng củ 3 năm
hà thủ ô đỏ chất lượng cao pha trà, ngâm rượu
Hà thủ ô chất lượng cao

hà thủ ô bột củ lâu năm
Hà thủ ô nguyên chất - nghiền
từ củ lâu năm
hà thủ ôbột củ 3 năm
Hà thủ ô nguyên chất - nghiền
từ củ 3 năm
hà thủ ô đỏ chất lượng cao pha trà, ngâm rượu
Trà Hà thủ ô lát 500g/gói
 

trà Hà thủ ô túi lọc
Trà Hà thủ ô (Hộp 20 gói)
trà Hà thủ ô túi lọc
Trà Hà thủ ô (Hộp 50 gói)
trà Hà thủ ô túi lọc
Trà Hà thủ ô (Bịch 100 gói)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cảm ơn bạn đã bình luận