sản phẩm all


hà thủ ô củ lâu năm
 Hà thủ ô nguyên miếng
 củ lâu năm
hà thủ ô miếng củ 3 năm
Hà thủ ô nguyên miếng củ 3 năm
hà thủ ô đỏ chất lượng cao pha trà, ngâm rượu 
Hà thủ ô chất lượng cao


hà thủ ô bột củ lâu năm
Hà thủ ô nguyên chất - nghiền
từ củ lâu năm
hà thủ ôbột củ 3 năm
Hà thủ ô nguyên chất - nghiền
từ củ 3 năm
hà thủ ô đỏ chất lượng cao pha trà, ngâm rượu 
 Trà Hà thủ ô lát 500g/gói

 

trà Hà thủ ô túi lọc

Trà Hà thủ ô (Hộp 20 gói)
trà Hà thủ ô túi lọc

Trà Hà thủ ô (Hộp 50 gói)

trà Hà thủ ô túi lọcTrà Hà thủ ô (Bịch 100 gói)


Viên nang Hà thủ ô loại 3 năm
viên nang loại lâu năm
Viên hoàn Hà thủ ôKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cảm ơn bạn đã bình luận