sản phẩm all


hà thủ ô củ lâu năm

 Hà thủ ô nguyên miếng củ lâu năm

hà thủ ô miếng củ 3 năm

Hà thủ ô nguyên miếng củ 3 năm

hà thủ ô đỏ chất lượng cao pha trà, ngâm rượu

Hà thủ ô chất lượng cao

 

hà thủ ô bột củ lâu năm

Hà thủ ô nguyên chất - nghiền

từ củ lâu năm

hà thủ ôbột củ 3 năm

Hà thủ ô nguyên chất - nghiền

từ củ 3 năm

hà thủ ô đỏ chất lượng cao pha trà, ngâm rượu

Trà Hà thủ ô lát 500g/gói

 

 

trà Hà thủ ô túi lọc

Trà Hà thủ ô (Hộp 20 gói)

trà Hà thủ ô túi lọc

Trà Hà thủ ô (Hộp 50 gói)

trà Hà thủ ô túi lọc

Trà Hà thủ ô (Bịch 50 gói)

 

Hà thủ ô củ lâu năm

Cao Viên Hà thủ ô

Hà thủ ô củ lâu năm

Cao Hà thủ ô

Hà thủ ô củ lâu năm

Viên hoàn Hà thủ ô